Behar Gashi

Drejtor Teknik

Agullimi beson se programi i kompanisë është “ndryshues i lojës” në industrinë e ndërtimit. Nga fillimi deri në përfundim, ne planifikojmë dhe ekzekutojmë projekte të mbështetura nga planifikimi proaktiv. Zgjidhje inxhinierike të qëndrueshme dhe inovative nga koncepti në dorëzim. Menaxhimi i Projektit. Inxhinieri e Aplikuar. Inxhinieri Konsulente.