Terms

Termat Ligjorë

Çfarë informacioni mbledhim?

Kur ndërveproni me ne, ne mund të mbledhim emrin, adresën, adresën(at) e emailit, numrin(at) e telefonit dhe, sipas rastit, datën e lindjes.

Si e mbledhim informacionin?

Ne mund të mbledhim informacione për ju sa herë që ndërveproni me ne. Për shembull, kur ju kontaktoni në lidhje me aktivitetet tona, regjistroheni si mbështetës, dërgoni ose merrni informacion ose nënshkruani një peticion, ju na jepni në mënyrë specifike dhe me vetëdije informacionin tuaj personal. Ne gjithashtu mund të marrim informacion për ju nga palë të treta – por vetëm nëse ju u keni dhënë atyre leje për të ndarë informacionin tuaj.

Konfidencialiteti

Të dhënat tua do të jenë të mbrojtura me konfidencialitet të plotë dhe nuk do të keqpërdoren.

Bërja e një ankese

Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen, ju lutemi na kontaktoni në [email protected] me detajet që shpjegojnë shqetësimet tuaja. Ne do të shqyrtojmë ankesën tuaj dhe do të hetojmë nëse janë ndjekur procedurat e duhura dhe do t’ju përgjigjemi sipas rastit. Ne synojmë ta përfundojmë këtë hetim brenda 15 ditëve pune nga marrja e ankesës suaj, megjithatë, në disa raste mund të zgjasë më shumë. Nëse nuk jeni ende të kënaqur me përgjigjen, mund të na kontaktoni.