Lokacioni

Rr. Mark Malota - mbrapa shkollës "Zekerie Rexha", Gjakovë

Prime 2, Gjakovë

Prime 2-është një ndërtesë moderne me arkitekturë të avancuar dhe dizajn të sofistikuar, e cila shfaq një harmoni të përkryer mes elegancës dhe funksionalitetit.

Prime 2-me lokacion në zonën qendrore të qytetit të Gjakovës, përfshin dy ndërtesa me shtatë etazhitete secila (P+7), duke prezantuar një koncept arkitektonik inovativ me hapësira gjelbëruese dhe shumë tipe planimetrish që ofrojnë zgjidhje të shumta dhe fleksibile për nevojat e ndryshme të banorëve.

Kjo ndërtesë paraqet një kombinim të përsosur midis elegancës dhe funksionalitetit në mjedisin urban, duke përfshirë detaje të kujdesshme dhe përdorimin e materialeve cilësore, që rezulton në një ndjenjë ekskluziviteti dhe të rafinuar.

2 Lamela

65 apartmente

46 vendparkime

32 Depo