Lokacioni

Rr. Nënë Tereza, Gjakovë

Vlera 2, Gjakovë

Vlera 2-përfshin një dizajn inovativ dhe integrohet shkëlqyeshëm në mjedisin vendas, si rezultat krijon një ambient të harmonizuar dhe funksional.

Vlera 2 – me pozicionim në zonën qendrore të qytetit të Gjakovës dhe me 4000 m² siguron një kombinim të shkëlqyer të hapësirave të gjelbëruara dhe njësive banimore. Ndërtesa gjithashtu ka një qasje të lehtëdhe të përshtatshme edhe ndaj shërbimeve jetësore, siç janë: institucionet arsimore (Sh.f.m.u. “ZekeriaRexha”), klinika mjekësore dhe hapësira të ndryshme afariste.

Prandaj, banorët mund të gëzojnë jo vetëm ambientin e bukur dhe gjelbërues, por edhe funksionalitetin e hapësirave për familjarë dhe individë, duke bërë që ndërtesa të jep një kontribut të rëndësishëm në cilësinë e jetës

1 Lamelë

28 apartmente

3 penthouse

1 lokal afarist

26 vendparkime

46 Depo